Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Los Pepegos Maria Turowska ul. Z. Noskowskiego 20/82 02-746 Warszawa).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

Los Pepegos

Maria Turowska

Ul. Z. Noskowskiego 20/82

02-746 Warszawa

 

LOS PEPEGOS Maria Turoska

Ul. Z. Noskowskiego 20/82 02-746 Warszawa e-mail: maria@lospepegos.pl telefon: 606-272-855

Los Pepegos Maria Turowska

Ul. Z. Noskowskiego 20/82 02-746 Warszawa NIP: 555-175-72-27 REGON 093143661,GIODO: 123456 zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:  https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/EntryChangeHistory.aspx?Id=12437189-c198-4049-8733-e... KONTO BANKOWE: 36 2490 0005 0000 4004 2745 9769

 

§2 Warunki ogólne

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 


* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 

§5 Rękojmia

 

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

            W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

§7 Postanowienia końcowe

 

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

 Wersja 13.3 (Warszawa, 11 marca 2018 roku)


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów